بسمه تعالی

اقرارنامه اشخاص حقوقی

شرکت

به شماره ثبت

و شناسه ملی

به موجب این سند

اقرار می نماید که در تاریخ

مبلغ به عدد

ریال و مبلغ به

حروف

ریال را به شرکت واسپاری کرمان موتور جهت ثبت نام یکدستگاه

خودرو

به شماره شاسی

و شماره موتور

مدل

به رنگ

با شماره قرارداد

به طرفیت آقای/خانم

فرزند

به کد ملی

واریز نموده است و هیچ گونه اعتراض و ادعایی به

مبلغ واریزی فوق الذکر ندارد.

نام و نام خانوادگی متقاضی

نام شرکت واریز کننده

مهر و امضاء نمایندگی

امضاء و اثر انگشت

امضاء صاحبان مجاز و مهر شرکت

جهت تایید اقرارنامه ، امضا متقاضی و واریز کننده

چاپ فرم اقرار نامه

Special Offer

Get 35% off just today

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.