LOGO Final 2

تاریخ :

فرم پیش ثبت نام

به نام خدا

مدیریت محترم شرکت واسپاری کرمان موتور

مشخصات خریدار

- اینجانب خانم / آقا

فرزند

به شماره ملی

با مدارک شناسایی پیوست ، متقاضی خرید یک دستگاه خودرو

مدل

رنگ

در نمایندگی

می باشم.

نحوه واریز پیش پرداخت

- ثمن مورد معامله به مبلغ

ریال مورد تائید اینجانب می باشد.

- متعهد می گردم همزمان با این درخواست ، مبلغ

ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واسپاری کرمان موتور واریز نمایم.

- الباقی ثمن معامله طی

قسط با تناوب 3 ماهه با سود

درصد پرداخت می گردد .

شرایط انصراف

- چنانچه قصد انصراف از خرید خودرو با مشخصات فوق را اعلام نمایم ، شرکت واسپاری کرمان موتور مجاز خواهد بود روزانه مبلغ یک درصد از مبلغ پرداختی را به عنوان خسارت انصراف از خرید تا تاریخ اعلام اینجانب در وجه خود کارسازی نموده و الباقی را حداکثر ظرف مدت یکماه به اینجانب اعاده نماید .

- صحت امضاء خانم / آقا

بر روی فرم پیش ثبت نام مورد تأیید نمایندگی شماره

کرمان موتور می باشد.

متقاضی

مهر و امضاء نمایندگی

امضاء و اثر انگشت

کد نمایندگی

چاپ فرم پیش ثبت نام

Special Offer

Get 35% off just today

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.