LOGO-Final-2

شماره قرارداد :

تاریخ قرارداد :

به نام خدا

"قرارداد فروش اقساطی خودرو"

این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و همچنین دستورالعمل اجرایی تاسیس, فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب 95/10/14 شورای پول و اعتبار فیمابین افراد مشروحه ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای آن می باشند:

ماده 1 - طرفین قرارداد
الف - فروشنده

شرکت واسپاری کرمان موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت 247587 و به شناسه ملی 10102882030 در اداره ثبت شرکت های تهران و شماره اقتصادی 411115339778 با مجوز رسمی از بانک مرکزی با نمایندگی آقای محمد رضا ستایش مدیر عامل و عضو هیات مدیره به نشانی تهران سعادت آباد بین میدان کاج و شهرداری خیابان صرافهای شمالی خیابان نوزدهم شمالی پلاک 21 طبقه 5 تلفن 8-44998204 -021 که از این پس در این قرارداد به اختصار "فروشنده" نامیده می شود.

ب - خریدار / خریداران :

ب - 1 : خانم / آقای

فرزند

متولد

به شماره شناسنامه

صادره از

با کد ملی

به نشانی :

کد پستی

تلفن ثابت

تلفن همراه

ب - 2 : شرکت

به شماره ثبت

و شناسه ملی

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای

با شماره اقتصادی

و به نمایندگی آقایان/خانمها :

بعنوان

و

بعنوان

صاحبین امضاء مجاز شرکت

طبق آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی شماره

مورخ

به نشانی :

کد پستی

تلفن

که از این پس در این قرارداد به اختصار خریدار نامیده می شود.

ج : ضامن

ب - 1 : خانم / آقای

فرزند

متولد

به شماره شناسنامه

صادره از

با کد ملی

به نشانی :

کد پستی

تلفن ثابت

تلفن همراه

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای

با شماره اقتصادی

و به نمایندگی آقایان/خانمها :

طبق آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی شماره

مورخ

به نشانی :

- ثمن مورد معامله به مبلغ

ریال مورد تائید اینجانب می باشد.

- متعهد می گردم همزمان با این درخواست ، مبلغ

ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واسپاری کرمان موتور واریز نمایم.

- الباقی ثمن معامله طی

قسط با تناوب 3 ماهه با سود

درصد پرداخت می گردد .

متقاضی

مهر و امضاء نمایندگی

امضاء و اثر انگشت

کد نمایندگی

Special Offer

Get 35% off just today

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.