متمم صلحنامه مورخه

موضوع صلح حواله شماره

عطف به صلحنامه موصوف ، نظر به صلح کلیه حقوق عینه و متصوره از قرارداد شماره

انتقالی به آقا / خانم

به عنوان متصالح ، حسب این متمم کلیه حقوق متصوره از قرارداد شماره

از سوی مصالح به متصالح منتقل می گردد ،

به استثناء موضوع مطالبه خسارت تاخیر قراردادی که از موارد انتقال موضوع این صلحنامه خارج است و در این باره حقی برای متصالح متصور نمی باشد .

امضاء مصالح

امضاء متصالح

شاهد 1

شاهد 2

چاپ متمم صلحنامه

Special Offer

Get 35% off just today

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.